PENGENALAN

EM DINAMIK PLT ditubuhkan pada 18 Ogos 2015 dengan nombor pendaftaran LLP0005733-LLP yang merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perusahaan kontraktor, membekal pemasangan dan penyelenggaraan penyaman udara, membekal bahan binaan (mekanikal dan elektrikal) , kejuruteraan awam dan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal. EM DINAMIK PLT adalah sebuah syarikat kontraktor bertaraf bumiputera yang telah berdaftar dengan :-

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Kontraktor G2

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
No:Pendaftaran: 357-02247827

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
Pendaftaran Syarikat Bumiputera

Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan,
Kementerian Kerja Raya Malaysia (Bumiputera).

Dengan matlamat bertambahnya syarikat bumiputera ini, maka lebih ramai usahawan bumiputera mampu menjadi tunjang didalam pembangunan ekonomi negara serta menjadi usahawan yang proaktif dan berdaya maju dalam era permodenan kini.

MISI

Menjadi sebuah syarikat yang mengamalkan nilai korporat dan berdaya saing bagi mengembangkan dan mengukuhkan syarikat di dalam industri yang diceburi.

VISI

1. Mempunyai 10 buah cawangan sebagai pusat operasi

2. Menjalinkan kerjasama atau usaha sama dengan para usahawan lain baik di dalam industri yang sama atau berbeza.

3.Sentiasa inovasikan sistem pengurusan syarikat dengan keperluan semasa supaya berada pada tahap terbaik.

objektif

1.Menyediakan para tenaga yang berprofesional dan berkemahiran dalam melaksanakan tugas dengan lebih produktif.

2.Menyediakan pembekalan, perkhidmatan dan penyelenggaran untuk semua unit penyaman udara domestic dan komersial.

3.Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, pantas dan fleksibel bagi mencapai tahap kepuasan