PERKHIDMATAN

ELEKTRIKAL (Kediaman)

1. Merangka sistem elektrikal (1 fasa dan 3 fasa)
2. Memasang pendawaian baru ( 1 fasa dan 3 fasa)
3. Menaik taraf kegunaan kuasa
4. Perundingan konsulat

PENYAMAN UDARA

Kediaman

1. Merangka sistem penyaman udara
2. Pemasangan unit penyaman udara terbaru.
3. Servis pembaikan dan penyelenggaraan penyaman udara.
4. Perkhidmatan mencabut, upah pasang dan menaiktaraf unit penyaman udara.

Komersial

1. Merangka sistem penyaman udara
2. Pemasangan unit penyaman udara terbaru.
3. Servis pembaikan dan penyelenggaraan penyaman udara.
4. Penapisan kualiti udara
5. Perkhidmatan servis normal dan kimia.